Now Loading...

Now Loading

Nhà sản xuất chuyên về hệ thống và máy móc logistics, đặc biệt là hệ thống vận chuyển dọc, thiết bị vận chuyển phân loại, thiết bị tự động hóa các loại.

Video quảng cáo về Hokusho [Thời gian chạy 30 giây]

play
working amenity
Thông tin về Hokusho [Thời gian chạy] 9 phút 15 giây

SE HALL TOURSE HALL TOUR

Đây là tour tham quan VR (thực tế ảo) có thể di chuyển bên trong tòa nhà để xem các máy trưng bày bằng màn hình 360o.
Hãy xem tình trạng bên trong tòa nhà cũng như tình trạng của những máy trưng bày tại hội trường triển lãm tổng hợp hệ thống vận chuyển dọc/tòa nhà SE trên trang thiết lập đặc biệt “Tour tham quan VR tòa nhà SE”.
Cũng có thể xem video kèm nội dung giải thích.

  • SE Hall Guide
  • Greeting
PAGE TOP